Prodávající:
www.pneu-autodily.cz

H+P AUTODÍLY s.r.o.
IČ: 25859226
Sídlo: Staříč 539, 739 43

Telefon: 558 660 360
e‑mail: info@pneu-autodily.cz

Provozní doba: pondělí – pátek 8.00 – 17.00 hod.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná  práva  a  povinnosti  smluvních  stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané  mezi prodávající a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Kupující:
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel – zákazník, obchodní vztahy jsou upraveny pro fyzické osoby nepodnikající, Obchodní vztahy se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

Podnikatel - právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné, Obchodní vztahy se řídí zákonem č. 513/191 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

1. Vstup do systému a objednávka zboží

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.pneu-autodily.cz

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), jejichž nedílnou součást tvoří způsob uzavření smlouvy, reklamační řád a způsob dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Fotografie pneumatik jsou ilustrativní. Fotografie alu disků jsou originální. Fotografie dezénu pneumatik se mohou lišit v závislosti na rozměru pneumatiky.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu www.pneu-autodily.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2. Platební podmínky

Platby za objednané zboží jsou realizovány:

 • Platbou v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodejce H+P Autodíly s.r.o.
 • Formou dobírky při převzetí zboží doručeného na kontaktní adresu zákazníka a to v hotovosti.


3. Ceny, závaznost, záruka

 • Ceny uvedené u nabízeného zboží v e‑shopu www.pneu-autodily.cz jsou závazné a jsou uvedeny včetně DPH.
 • Cena zůstává v platnosti do vyprodání zásob, nebo do vystavení nového ceníku.
 • Kupující obdrží zboží za ceny platné v okamžiku objednání.
 • Zaslaná objednávka je závazná.


4. Doba dodání zboží

 • Zboží, které je skladem v e‑shopu, odesíláme službou PPL nebo DPD do 1-2 pracovních dnů.
 • Kupující bude o odeslaném zboží informován automatickým emailem.
  V případě, že si kupující přeje zásilku vyhledat na stránkách přepravní služby www.DPD.cz, zažádá si o číslo balíku (kód zásilky) prodávajícímu emailem na info@pneu-autodily.cz nebo telefonicky +420 558 660 360
 • Dodavatel si vyhrazuje možnost kdykoliv prodloužit termín dodání, nebo kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, z důvodu neočekávaných okolností, z naší strany neovlivnitelných. V takovém případě bude kupující ihned informován, popř. mu bude nabídnuta jiná alternativa.


5. Způsob a ceny přepravy

 • Doprava zboží k zákazníkovi je realizována spediční společností PPL nebo DPD.
 • Na adrese doručení je nutné v den pro doručení zajistit převzetí zboží v době od 8:00 – 18:00 hod. Řidič zásilkové služby Vás bude kontaktovat telefonicky nebo sms zprávou minimálně hodinu před doručením.
 • V případě, že nebude zboží doručeno, bude zásilka vrácena odesílateli. V takovém případě jsme zákazníkovi nuceni naúčtovat náklady na dopravu.
 • Osobní převzetí zboží je možné v provozovně prodejce v pracovní dny od 8:00 – 17:00 hod. po vyzvání prodejcem na adrese:

  • H+P Autodíly s.r.o., Staříč 539, Staříč 739 43

 

CENÍK:

  • PNEUMATIKY
 • U objednávky v rámci České republiky činí přepravné 134,- Kč + DPH za 1 balík pneumitik
  (2ks pneumatik a hradí jej zákazník)
 • U objednávky v rámci České republiky činí přepravné 268,- Kč + DPH za 2 balíky pneumitik
  (4ks pneumatik a hradí jej zákazník)
 • U objednávky v rámci Slovenska činí přepravné 586,- Kč + DPH za 1 balík pneumatik
  (2ks pneumatik a hradí jej zákazník) Platba bude v Eurech dle aktuálního kurzu.
 • U objednávky v rámci Slovenska činí přepravné 720,- Kč + DPH za 2 balíky pneumitik
  (4ks pneumatik a hradí jej zákazník) Platba bude v Eurech dle aktuálního kurzu.


Zákazník uhradí k celkové částce ještě doběrečné 25,-Kč + DPH / 1 x objednávka

ALU DISKY
U objednávky v rámci České republiky činí přepravné 360,- Kč + DPH za sadu alu disků (4ks alu disků) a hradí jej zákazník.
U objednávky v rámci Slovenska činí přepravné 812,- Kč + DPH za sadu alu disků (4ks alu disků) a hradí jej zákazník. Platba bude v Eurech dle aktuálního kurzu.

Zákazník uhradí k celkové částce ještě doběrečné 25,-Kč + DPH / 1 x objednávka

Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.


6. Odstoupení od kupní smlouvy

 • V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku byla‑li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 - ti dnů od převzetí plnění za předpokladu, že zboží nebylo použito, nebylo na přání kupujícího prodávajícím upraveno a nebylo poškozeno.

  Toto neplatí pro podnikatele, kteří se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/191Sb., v platném znění a předpisů souvisejících.
 • Náklady na vrácení zboží zpět k prodávajícímu nese plně spotřebitel.
 • Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání e‑mailu na info@pneu-autodily.cz.  Před vrácením zboží kupující zašle e‑mail prodávajícímu se sdělením čísla prodejního dokladu, čísla účtu pro vrácení kupní ceny, případně i důvodu vrácení.
 • Zboží zašle prodávajícímu doporučeně, ne na dobírku! V případě dobírky nebude zboží převzato a vrátí se zpět kupujícímu (odesílateli).
 • Kupující může také zboží doručit osobně na adresu:
  H+P Autodíly s.r.o., Staříč č.p.539, Staříč 73943 PO-PÁ 8-17hod.

 

Další ustanovení:

 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího může dodavatel účtovat náklady spojené s vyskladněním a přepravou směrem ke kupujícímu a zpět.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane‑li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a slovenském jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Obecné podmínky reklamace

 • Zákazník je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím e-mailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na odběrném místě H+P Autodíly s.r.o. po předchozí domluvě.
 • Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena nepozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

8. Subjekt mimosoudního řešení sporů

Ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů informujeme spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení sporů věcně příslušným pro námi nabízené, prodávané, poskytované nebo zprostředkované výrobky nebo služby je Česká obchodní inspekce, internetová adresa: www.coi.cz.

9. Místo zpětného odběru

H+P Autodíly s.r.o.

Staříč 539,
739 43 Staříč

Reklamační řád 

V případě, že reklamujete pneu a zasíláte nám ji spediční službou, vytiskněte a řádně vyplňte reklamační protokol a přiložte jej k reklamované pneumatice. Bez vyplněného protokolu nebude reklamace přijata a pneu Vám bude zaslána na Vaše náklady zpět. Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě, že se neprokáže platným dokladem o zakoupení zboží a služeb, potřebným k poskytnutí záruky.

 1. Záruční lhůty
  1. H+P Autodíly s.r.o. poskytuje na dodané pneumatiky záruku v délce 24 měsíců od data prodeje.
  2. Pro podnikatele se záruční doba a podmínky řídí Obchodním zákoníkem a to dle podmínek výrobce.
 2. Záruka
  1. Záruka poskytovaná po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.
  2. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem, eventuálně dnem uvedeným v záručním listě.
  3. Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsob používání zboží upravují.
  4. Záruka se nevztahuje na ojetí pneu, či jejího poškození cizím předmětem.
  5. Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je určeno.
  6. Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě, že se neprokáže platným dokladem o zakoupení zboží a služeb, potřebným k poskytnutí záruky.
 3. Reklamace

Obecné podmínky reklamace

 • Zákazník je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím e‑mailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na odběrném místě H+P Autodíly s.r.o. po předchozí domluvě.
 • Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta neplatí pro kupujícího podnikatele, kde se reklamace řídí dle Obchodního zákoníku č.513/191 Sb., v platném znění a předpisu souvisejících. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při vyřizování reklamace.
 1. V případě, že se na zboží či službách projeví nedostatky, či vady doporučujeme uplatnit reklamaci bezprodleně.
 2. V případě oprávněné reklamace je e‑shop pneu-autodily.cz povinen poskytnout zákazníkovi náhradu.
 3. Při použití spediční společnosti nebo veřejného přepravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího

                       

Náhrady

 1. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady.
 2. V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, má zákazník nárok na výměnu zboží, či vrácení peněz.

Reklamační řád e‑shopu pneu-autodily.cz se řídí platným českým právním řádem.